Dziugieł Martyna

urodzona 21 grudnia 1989 r. w Rudzie Śląskiej. Absolwentka Politechniki Śląskiej w Zabrzu i Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. W latach 2005-2011 uczęszczała na zajęcia w Pałacu Młodzieży w Katowicach „Koło Młodego Twórcy”, na których rozwijała swój warsztat literacki (zajmowała się zarówno prozą jak i poezją). W 2011 roku zmieniła grupę literacką na działającą w Miejskim Domu Kultury w Rudzie Śląskiej „Szufladę”. Jest laureatką wielu konkursów literackich – m.in.: I miejsce w VIII Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Gustawa Zielińskiego w Skępem (2010 r.), II miejsce w VII Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Zabrzańska jesień literacka” (2011 r.), Wyróżnienie w Konkursie Literackim na opowiadanie fantastyczne „Techniką czy Magią 3?” (2009 r.). W 2010 r. za osiągnięcia literackie otrzymała Pałacowego Oskara – nagrodę przyznawaną najwybitniejszym wychowankom Pałacu Młodzieży w Katowicach. W 2012 r., dzięki pomocy dyrekcji Miejskiego Domu Kultury w Rudzie Śląskiej oraz Oficyny Wydawniczo-Usługowej „Beniger Media” i przy wsparciu sponsorów, wydała tomik poezji „By światło mogło się odbić”, którego była redaktorem i współautorem. Brała udział w wieczorku poetyckim „Młoda Rudzka Poezja” w ramach „Rudzkiej Jesieni Kulturalnej” (2011 r.) oraz w wieczorku promocyjnym tomiku wierszy „By Światło Mogło Się Odbić” (2012 r.). W czerwcu 2017 r. ukazała się jej pierwsza debiutancka powieść „Szmaragdowy Wąż”.
Agencja Reklamy Arte Studio